05:25 ICT Thứ sáu, 06/12/2019

Trang nhất » Tài nguyên văn bản

Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Số: 87/BC-TH 30/09/2019

BÁO CÁO Thực hiện nhiệm vụ tháng 9; Kế hoạch nhiệm vụ tháng 10/2019

Tải về
2268/CT-BGDĐT 08/08/2019

Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của nganhg GD

Tải về
Số: /QT-THKL 19/08/2019

QUY TẮC Ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh Trường Tiểu học Kim Lộc

Tải về
Số:56/KH- TH 09/08/2019

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, LŨ LỤT NĂM HỌC 2019 - 2020

Tải về
Số:968/QĐ- TH 09/08/2019

Quyết định V/v thành lập ban chỉ đạo công tác Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm học 2019-2020

Tải về
Số: /BC-PGDĐT 26/08/2019

BÁO CÁO Thực hiện nhiệm vụ tháng 8; Kế hoạch nhiệm vụ tháng 9/2019

Tải về
Số: /UBND-LĐTBXH 12/08/2019

Số: /UBND-LĐTBXH V/v: tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích đuối nước trong mùa mưa lũ

Tải về
Số: …/BC-THKL 24/08/2019

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

Tải về
01-KH 15/08/2019

KẾ HOẠCH Tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể ” đầu năm học 2019 - 2020

Tải về
Số 66/BC-TH 12/08/2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HÈ NĂM 2019

Tải về
1, 2, 3, 4 Trang sau