Lễ khởi công: Công trình Trường Tiểu học Kim Lộc - Xã Kim Lộc

Lễ khởi công: Công trình Trường Tiểu học Kim Lộc - Xã Kim Lộc
Lễ khởi công Công trình Trường TH Kim Lộc xã Kim Lộc

Tác giả bài viết: Nhóm tác giả